Sme zárukou
vašej spokojnosti

JUDr. Marcel Kohút

advokát

Právnické vzdelanie druhého stupňa získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rigorózne konanie v odbore právo absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prvotné skúsenosti v poskytovaní právnych služieb nadobudol v rámci koncipientskej praxe v advokátskej kancelárií JUDr. Daniela Šalinga. V roku 2006 založil vlastnú advokátsku kanceláriu. Od roku 2012 je členom disciplinárneho senátu – Najvyšší súd Slovenskej republiky.

 

Mgr. Patrícia Krupová

asistenka

Vysokoškolské štúdium absolvovala na katedre manažmentu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2012 pracuje na pozícii asistentky v našej advokátskej kancelárii.