OBCHODNÉ PRÁVO

 • právne poradenstvo a konzultácie v oblasti obchodných záväzkových vzťahov a iných vzťahov súvisiacich s podnikaním
 • príprava a pripomienkovania zmlúv, dohôd a iných právnych dokumentov
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení
 • zastupovanie pri rokovaniach s obchodnými partnermi klienta
 • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

 • zakladanie obchodných spoločností,
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom
 • ochrana práv minoritných akcionárov a spoločníkov, ochrana obchodných spoločností pred zneužívaním práv minoritných akcionárov a spoločníkov
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra