TRESTNÉ PRÁVO

  • vypracovanie trestných oznámení
  • obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní
  • vypracovanie sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, vyjadrenia k obžalobe, odvolania proti rozsudku a trestnému rozkazu, sťažnosť proti vzatiu do väzby, žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu, žiadosť o podmienečné prepustenie z trestu odňatia slobody atď.
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených v adhéznom konaní