PRÁVO V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

  • komplexný právny servis v oblasti nehnuteľností
  • komplexný právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajú sa nehnuteľností
  • spisovanie zmlúv a stanovísk
  • zastupovanie v súdnych sporoch